" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Friday, May 1, 2009

၁၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ေမေဒးေန႕ (ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕)

Read More...

Tuesday, April 14, 2009

ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္အတာသႀကၤန္Read More...

Thursday, April 9, 2009

“ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းမွလြတ္ကင္းေရး”


ယခုအပတ္မွစ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ မိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမ်ားကို ေပါင္းစည္း၍ ေဒါက္တာ ေအာင္ခင္တည္းျဖတ္ ထုတ္ေ၀ထားသည့္ Freedom From Fear “ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းမွလြတ္ကင္းေရး” စာအုပ္အားအပတ္စဥ္အပိုင္းလိုက္ခြဲ၍ေဖၚျပ ေပးသြားပါမည္။
စာႏွင့္ဓါတ္ပံုမ်ားကို မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳက ရွာေဖြစုေဆာင္းေပးပါသည္။


အပိုင္း(၁)
“ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းမွ လြတ္ကင္းေရး”
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္
http://i686.photobucket.com/albums/vv226/myatthu2009/6yearsold.jpghttp://i686.photobucket.com/albums/vv226/myatthu2009/AungSansFamily.jpghttp://i686.photobucket.com/albums/vv226/myatthu2009/MotherChildren.jpg
“စစ္သားမဟုတ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံအတြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးအနစ္နာခံ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးစြန္႔စားလုပ္ၾကတဲ့လူေတြလည္းရွိတာပဲ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ စစ္သားမွစစ္သား ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကိုေျပာင္းၾကရမယ္။ ငါတို႔ဟာ လက္နက္ကိုင္ ေတြျဖစ္ၾကေသာ္လည္း မတရားမလုပ္၊ ႏိုင္ငံရဲ႔ ရန္သူေတြမဟုတ္၊ ႏိုင္ငံရဲ႔ မိတ္ေဆြေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကိုသေဘာေပါက္ရမယ္” “ေအာင္ဆန္း”
http://i686.photobucket.com/albums/vv226/myatthu2009/AungSansfamily2.jpghttp://i686.photobucket.com/albums/vv226/myatthu2009/ParentsChild.jpg
“ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ အမွန္တရားကို ေျပာဆိုေန၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာ့အေျခခံ အယူ အဆမ်ားကို ေရာင္ျပန္္ဟပ္ေန၍ လည္းေကာင္း၊ သူမအား ႏႈတ္ဆိတ္ေအာင္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ” “ဗားစလဗ္ဟာဗဲလ္”

“ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္၏ အေကာင္းဆံုးအဂၤါလကၡဏာ မ်ားဟု သူမ ယူဆထားသည္မ်ားကို ဂရုျပဳလာေစရန္ ႀကိဳးစား၍ သူမကိုယ္တိုင္လည္း ယင္းအဂၤါလကၡဏာရပ္မ်ား ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သည္” “ႏိုဘဲလ္ေကာ္မတီဥကၠဌ” (၁၉၉၁)

စာေရးသူ၏ အမွာ
စာေရးျခင္း၊ မိန္႔ခြန္းေျပာျခင္း၊ စကားေျပာျခင္းစေသာလုပ္ရပ္မ်ား၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တခုကား လူအခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈတိုးပြား ေစရန္ျဖစ္သည္ဟု က်မယူဆပါသည္။ ျမန္မာ့လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးတို႔ကို ကမၻာက ပိုမို၍သိရွိနားလည္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ဤစာအုပ္ပါေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံကို အမွန္တကယ္အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည့္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လုပ္ငန္းစဥ္္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ရန္ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတြင္ ပြင့္လင္းျပတ္သားသားစြာ သံုးသပ္ေဝဖန္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသိအျမင္၊ အေတြးအေခၚမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိရမည္ဟုလည္း က်မယံုၾကည္္ပါသည္။
“၁၉၈၈-၈၉” ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း က်မေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား၏ ဦးတည္ ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တည္ေထာင္လိုသူတို႔၏ အေတြးအေခၚ၊ အျမင္တို႔ကို အမ်ားျပည္သူေဝဖန္သံုးသပ္ႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ေဆာင္းပါးမ်ား၊ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားကို စုေပါင္း၍ စာအုပ္ထုတ္ေဝလိုက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံံေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေရးမ်ားကို နားလည္သံုးသပ္လိုသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
ဤစာအုပ္ကို ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ အားေပးကူညီခဲ့သူတို႔အား ေက်းဇူးတင္လ်က္ရွိပါသည္။ မ်ားျပားလွေသာ အလုပ္တာ၀န္္မ်ားၾကားမွ ေစတနာျပည့္ဝစြာျဖင့္ အဓိကဘာသာျပန္သူအျဖစ္လည္းေကာင္း စာတည္း ျဖတ္သူအျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေဒါက္တာ ေအာင္ခင္“လန္ဒန္” ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ေအာင္းဆန္းစုၾကည္စာတည္း၏ အမွာ
လြန္ခဲ့ေသာ ရွစ္ႏွစ္ခန္႔ “၁၉၈၅” ခုႏွစ္ကျဖစ္သည္။ ႏွင္းထူထပ္စြာက်ေနသည့္ ထိုႏွစ္ ေဆာင္း ရာသီတေန႔တြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္က်ေနာ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ရသည္။ ထိုစဥ္က အဂၤလန္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေဟာင္း သမိုင္းဆရာဆရာမမ်ား ေရာက္ရွိေနခိုက္ျဖစ္ သျဖင့္ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္တြင္ တေန႔စုေဝးၾကသည္။
ထိုေန႔၌ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံက သူတို႔အိမ္တြင္ လက္ရည္ပြဲျပင္ဆင္ထားသျဖင့္ က် ေနာ္တို႔ သမိုင္းအုပ္စု သြားၾကသည္။ က်ေနာ္ႏွင့္ က်ေနာ့္ဇနီးအပါအဝင္ အားလံုးဧည့္သည္ ရွစ္ေယာက္ ရွိ၏။
ေဒၚစုကိုယ္တိုင္လုပ္ထားေသာ ကိတ္မုန္႔မ်ားစားေသာက္၍ တေပ်ာ္တပါးရွိလွသည္။ က်ေနာ္သည္ ေဒၚစု၏ ခင္ပြန္း ေဒါက္တာမိုက္ကယ္ အဲရစ္ႏွင့္သာ စကားေျပာရသည္ကမ်ားၿပီး ေဒၚစုမွာမူအမ်ိဳးသမီး၀ိုင္းတြင္ လက္မလည္ႏိုင္ေအာင္ဧည့္ခံရင္း စကားလက္ဆံုက်ေနသည္က မ်ား၏။
ေဒၚစုတို႔အိမ္မွာ အေတာ္ေလးက်ယ္ဝန္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ကုလားထိုင္မ်ား၊ စားပြဲမ်ား ႏွင့္ စာအုပ္စင္မ်ားကလြဲ၍ က်ေနာ္ ဘာမွ် မေတြ႔မိ။ လင္မယားႏွစ္ေယာက္စလံုးရိုးရိုးကုပ္ကုပ္ႏွင့္ စာေပလိုက္ စားသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟူ၍သာ က်ေနာ့္စိတ္ထဲ၌ မွတ္ခ်က္ခ်မိသည္။

ထိုေန႔ ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ပိုင္း က်ေနာ္ႏွင့္ ေဒၚစုတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ လံုးဝအဆက္အသြယ္ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားသည္။ “၁၉၈၈” ခုႏွစ္ေရာက္မွ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုတြင္ ေဒၚစုေဇာက္ခ်၍လုပ္ ကိုင္ေနသည္မ်ားကို သတင္းစာမ်ားတြင္ ဖတ္ရသည္။ လူႀကံဳမ်ားႏွင့္ ပါလာေသာဗြီဒီယိုအေခြ မ်ားတြင္ လည္း ေဒၚစုကိုေတြ႔ရသည္။ က်ေနာ္သည္ မဆလေခတ္ကို စက္ဆုပ္ရြံရွာၿပီး“မဆလ” ဒဏ္ကို လည္း မခံႏိုင္သည့္အဆံုး ႏိုင္ငံျခားထြက္လာခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေဒၚစုမွာမူလြတ္လပ္ေနရာမွ အမိႏိုင္ငံသို႔ျပန္ရင္း မိမိ၏ယံုၾကည္္ခ်က္အတိုင္း ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရုန္းကန္ေနသူျဖစ္သည္။ ေဒၚစုကို ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ သိမ္ေမြ႔ေသာ အိမ္ရွင္မတဦးအျဖစ္သာ သိရွိထားခဲ့ သျဖင့္ ေရရွည္တိုက္ပြဲတြင္ ခံႏိုင္ရည္ရွိပါ့မလားဟု အစတြင္ က်ေနာ္သံသယ ျဖစ္မိသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚစု ဦးေဆာင္သည့္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ထိုသံသယစိတ္တို႔ လြင့္စင္ကြယ္ေပ်ာက္ကုန္ေတာ့သည္။

ေဒၚစု အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသား၍ ခင္ပြန္းသည္ ေဒါက္တာမိုက္ကယ္အဲရစ္ တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝေသာ "Freedom From Fear" စာအုပ္ကို “၁၉၉၁” ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဖတ္လိုက္ရသည္။ ထိုစာအုပ္ကို ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိုထုတ္ေဝသင့္သည္ဟု က်ေနာ္ ေတြးမိသည္။ ထိုစာအုပ္ကို တကယ္တမ္း ျမန္မာျပန္ရာတြင္ က်ေနာ္ အဓိကအခန္းမွ ပါဝင္လာရမည္ဟု ထိုစဥ္ကမထင္မွတ္ခဲ့ပါ။ က်ေနာ္ ေနာက္ဆံုး ျမန္မာျပန္ဆိုေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမွာ “၁၉၇၁” ခုႏွစ္ကျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း “၂၀” ေက်ာ္ခန္႔ ျမန္မာျပန္ထုတ္ေဝသည့္ အေလ့အထ ျပတ္လပ္ေနခဲ့သျဖင့္အစတြင္ ေဒၚစုစာအုပ္ကို ျမန္မာျပန္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္မိေသာ္လည္း ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတိုင္း ဖတ္ရႈသင့္သည့္ စာအုပ္ဟု ယံုၾကည္္သည့္အတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အားထုတ္ျပန္္ဆိုခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစာဖတ္ ပရိသတ္ အတြက္ ရည္စူးထားသည့္ အေလ်ာက္ အဂၤလိပ္စာအုပ္ႏွင့္မတူဘဲ တမူထူးျခားေနမွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဖခင္ဟု လူတိုင္း လိုလို ငယ္စဥ္ကတည္းက သိရွိထားခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားကို ေလးေလးနက္နက္ နားလည္သေဘာ ေပါက္မိသူ အလြန္နည္းပါးလိမ့္မည္ထင္သည္။ ထိုလူနည္းစုထဲတြင္ ေဒၚစု အထင္ရွားဆံုးျဖစ္မည္မွာေျပာ ရန္မလိုဟု ယံုၾကည္္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားေပၚတြင္အေျခခံ၍ မိမိ ကိုယ္ပိုင္ယံုၾကည္္ခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ထားေသာ ေဒၚစု၏ အေတြးအေခၚကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသား တိုင္းသိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ “၁၉၆၂” ခုႏွစ္မွ “၁၉၈၈” ခုႏွစ္အထိ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္္အားထားေလာက္သည့္ ႏိုင္ငံ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ိဳး ေပၚေပါက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမရွိခဲ့ပါ။ “၁၉၈၈” ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ေပၚေပါက္လာသည့္အခါတြင္မွ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔၍ တိုင္းျပည္အတြက္ အနစ္နာခံ လုပ္ၾကမည့္ ငယ္ရြယ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ေဒၚစုသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႏိုင္ငံေရး အေမြကို ဆက္ခံမည့္သူအျဖစ္၎၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ တိုင္းရင္း သားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး ကိုရယူႏိုင္ မည့္သူအျဖစ္၎၊ တပ္မေတာ္သားတို႔က ရိုေသေလးစားရ သူအျဖစ္၎၊ အမ်ားျပည္သူ၏ ယံုၾကည္္ကိုး စားမႈရယူထားသူအျဖစ္၎၊ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ ေရးကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ မည့္သူအျဖစ္ လည္းေကာင္း ေပၚထြက္လာပါသည္။

ကြယ္လြန္သူ သမိုင္းပညာရွင္ ဗိုလ္မႉးဘရွင္ ေရးသား၍ “၁၉၅၀” ခုႏွစ္က ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမိုင္း” စာအုပ္တြင္ ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္းသမိုင္းပညာရွင္ႀကီး ပါေမာကၡ “ဂ်ီအိပ္ခ်္လုစ္” က “ဗမာမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ကြယ္လြန္သူ ေအာင္ဆန္း ထားရွိ ေသာသေဘာထားမ်ားကို က်ေနာ္ မ်ားစြာေလးစားမိပါ၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံစည္းလံုးေရးကို “ဓား”ျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံ့ေခါင္း ေဆာင္ပီသစြာ ေလးေလးနက္နက္ အဓိပၸာယ္ရွိရွိ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ “က်န္စစ္သား” လြန္သည္မွစ၍ ေအာင္ဆန္းသည္ ပထမဆံုးေသာ ဗမာျဖစ္သည္ဟု က်ေနာ္ ယူဆပါသည္” ဟု ၎၏ အမွာစာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။
ေဒၚစုသည္ ဖခင္လုပ္သူ၏ ေျခရာအတိုင္းလိုက္ႏိုင္မည္ဟု က်ေနာ္ယံုၾကည္္၏။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားရန္ ေဒၚစု တဦးတည္း အနစ္နာခံႀကိဳးပမ္း၍ရမည္မဟုတ္၊ လူတိုင္းက မိမိတို႔၏ ကိုယ္က်ိဳးသက္သက္ကိုသာၾကည့္မေနဘဲ၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး တို႔အ တြက္ တတ္ႏိုင္သ၍ တာ၀န္္သိသိကူညီမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကား၍ စစ္မွန္ေသာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
စာအုပ္ပါ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ေန႔စဥ္သံုး ျမန္မာစကားႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္ထားသျဖင့္ ဥပမာ“ကြ်န္မ” “ကြ်န္ေတာ္” ဟူေသာ စာလံုးေပါင္းကို မသံုးဘဲ “က်မ”“က်ေနာ္” ျဖင့္အစားထိုး သံုးစြဲထားသည္။ မူရင္း ျမန္မာစကားတြင္ မိမိကိုယ္မိမိ “ငါ” ဟူ၍ ရည္ၫႊန္း ေသာ္လည္း အာဏာရွင္္ ဘုရင္မ်ားေခတ္တြင္ “ကြ်န္”ဟူေသာ ေဝါဟာရေခတ္စားလာခဲ့၍ “ငါ” ဟူေသာ မူလအသံုးအႏႈန္းမွာ ဘုရား စာမ်ား တြင္သာ က်န္ေနေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီၾကသည့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႔မွ အရွင္ဥတၲရ၊ ဦးစိန္ေက်ာ္လိႈင္ ႏွင့္အျခားျမန္မာျပန္ဆို ကူညီသူ မ်ားအား အထူးလိႈက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ျမန္မာျပန္ဆိုရာ၌ တစံုတရာ ခြ်တ္ယြင္းမႈရွိမည္ဆိုလွ်င္ က်ေနာ့္တြင္သာ တာ၀န္္ရွိပါသည္။
ေဒါက္တာေအာင္ခင္
လန္ဒန္
“၇- ၉- ၉၃”
ဗားစလဗ္ ဟာဗဲလ္၏ စကားဦး
ဗားစလဗ္ဟာဗဲလ္ (Vaclav Havel) သည္ အထူးရိုေလးစားျခင္းခံရေသာ ျပဇာတ္ႏွင့္ စာေရးဆရာျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအခါတြင္ ခ်က္ (Czech) ႏိုင္ငံ၏ သမၼတ ျဖစ္သည္။ ခ်ာတာ “၇၇” ဟု ထင္ရွားေသာ လူ ့အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈကို “၁၉၇၇” ခုႏွစ္၌ စတင္ တည္ေထာင္ရာတြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ခ်က္ကိုစလိုဗားကီးယား (Czechoslovakia) တြင္ ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးလာႏိုင္ျခင္းျဖစ္၏။ တပါတီ အာဏာရွင္္ စနစ္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာင္ခ်ခံရျခင္း၊ ေနအိမ္တြင္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ျဖင့္ဖမ္းဆီး ခံရျခင္းစသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရွိခဲ့သူ ျဖစ္သျဖင့္“ဗားစလဗ္ဟာဗဲလ္” သည္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚတြင္ အထူး စာနာေထာက္ထား၊ ရိုေသေလးစားသူျဖစ္သည္။ သူမကို “၁၉၉၁” ခုႏွစ္၌ ႏိုဘဲလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေပးရန္ အဆိုျပဳသူမ်ားထဲတြင္ ၎ပါဝင္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ အတြက္ အာဏာရွင္္စနစ္အား ဆန္႔ က်င္သည့္ သူမ၏တိုက္ပြဲကို ယခုအခါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက အသိ အမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ဤဆုႏွင့္အလြန္ပင္ ထိုက္တန္သူတဦးျဖစ္သည္။ သူမသည္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသားခိုင္မာစြာ ေျပာဆိုသူျဖစ္သည္။ သူမအား ႏႈတ္ဆိတ္သြားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ႏိုင္ငံျခားသို႔အၿမဲတမ္းသြားေရာက္ေနထိုင္ပါရန္ ဆြဲေဆာင္ကမ္းလွမ္းလာသည္ကို သူမက လက္မခံဘဲ ျငင္းပယ္ထားပါသည္။ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံ ေနရသည့္ဘဝတြင္ သစၥာတရားကို ေစာင့္ထိန္းလ်က္ရွိသည္။ အာဏာမဲ့သူတို႔၏ စြမ္းအားကို သူမကအလြန္ထင္ရွားစြာ ဥပမာျပေနပါသည္။ ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဆု အတြက္ သူမအား အဆိုျပဳခဲ့ရသည္ကို က်ေနာ္ ေလးနက္စြာဂုဏ္ယူမိသည့္အေလ်ာက္ သူမအား ေရြးခ်ယ္ လိုက္သည္ ကို ေကာင္းခ်ီးဩဘာေပးၾကသူမ်ားတြင္ က်ေနာ္ အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာျပည္၌ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးရရွိရန္ ဦးတည္ေသာတိုက္ပြဲတြင္ ဘဝကိုျမဳပ္ႏွံထားျခင္းျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ တိုင္းျပည္၌ တရားမွ်တမႈရွိရန္အတြက္သာမက မိမိတို႔၏ပန္းတိုင္ကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္လိုသူ အားလံုးအတြက္ပါ ရဲရင့္စြာ ေျပာဆိုေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကမၻာတခြင္လံုးတြင္ လြတ္လပ္မႈရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္ လိုအပ္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခ်က္ကဲ့သို႔ေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားကိုပါ လံႈ႔ေဆာ္သိမ္းသြင္းလာလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရး ေတာင့္တသည့္ ဟစ္ေႂကြးသံသည္ ဥေရာပအ လယ္ပိုင္းမွထြက္ေပၚလာသည္ျဖစ္ေစ၊ ရုရွားမွျဖစ္ေစ၊ အာဖရိကမွျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ အာရွမွျဖစ္ေစ တသံ တည္း ထြက္ေနပါသည္။ ၎မွာ လူသားအားလံုးကို လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ဆက္ဆံပါရန္ႏွင့္ လူသားအား လံုးတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိရန္ လိုအပ္သည္ ဟူေသာ ဟစ္ေႂကြးသံပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ အမွန္တရားကိုေျပာဆိုေန၍၎၊ သူမ၏ စကားမ်ားသည္ ျမန္မာႏွင့္ကမၻာ့ အေျခခံအယူအဆကို ေရာင္ျပန္္ဟပ္ေန၍၎၊ သူမအား ႏႈတ္ဆိတ္ေအာင္မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ လူသား၏ သေႏၶပါဂုဏ္သိကၡာ၊ လူသား ႏွင့္ခြဲခြာ၍ မရေသာ ညီမွ်ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အယူအဆ၊ လူတိုင္းတြင္ အမွားအမွန္ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ အသိဉာဏ္ ႏွင့္ဆင္ျခင္တံုတရားရွိသည္ကို လက္ခံထားေသာ အယူအဆ၊ လူလူခ်င္းညီအကိုေမာင္ႏွမသဖြယ္ ေမတၲာထားရန္အႀကံျပဳေသာအယူအဆ စသည့္အေတြး အေခၚအယူအဆတို႔သည္ မိမိတို႔၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္မည္ကဲ့သို႔ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ႏိုင္မည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား အေနႏွင့္ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ရေပသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ေရးသားထားပါသည္။ ရဲရင့္သတၲိရွိေသာ ဤ အမ်ိဳးသမီး အား ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ခ်ီးျမွင့္ျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈကို ႀကိဳးစားရွာေဖြေနၾကသူ က်ေနာ္တို႔အားလံုးအတြက္ သူမကေျပာဆိုေန သည္ကို ရွင္းလင္းစြာျပသလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ “ဗားစလဗ္ ဟာဗဲလ္”

Read More...

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By